Aktuālais projekts – atbalsts pedagogiem un vecākiem – turpina darbu

Vairāk nekā pusgadu rit projekta „Psihosociālā atbalsta un palīdzības sniegšana Daugavpils un Daugavpils novada skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem un ģimenēm ar bērniem” (Nr. 2012.EEZ/PP/1/MIC/098/016) pasākumi. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde kā projekta partneris ar gandarījumu secina, ka projekta semināri „Tava dzīve – tavās rokās” un „Emocionālā izdegšanas sindroma profilakse” ir saņēmuši vislabākās atsauksmes. Semināru mērķauditorija – Daugavpils pilsētas pedagogi, sociālie darbinieki un vecāki – ir bijuši ieinteresēti un aktīvi semināru apmeklētāji.

Semināru panākumu atslēga, mūsuprāt, slēpjas apstāklī, ka biedrība „Intence” nodarbībās izmantoja inovatīvas darba formas un metodes, atrada individuālu pieeju katram dalībniekam. Semināri bija emocionāli atklāti, vērsti uz cilvēku iekšējo resursu mobilizāciju. Esam dzirdējuši, ka grupās dalībnieki nav jutuši, cik ātri rit nodarbību laiks, jo tikšanās brīži bijuši emocionāli piesātināti, vērsti uz pašanalīzi un savstarpēju atbalstu. 

Semināru aktualitāti un pieprasījumu nosaka mūsdienu laika straujais ritējums, emocionālā spriedze ikdienā un vidē, kurā atrodas pedagogs, no kura sabiedrībā tiek prasīts tik daudz: būt modernam un konkurētspējīgam, apgūt visas novitātes. Reizēm pedagogs darbam ziedo visu: savu brīvo laiku un personisko ģimenes laimi, attopas tad, kad samilzusi kāda sarežģīta situācija, neapzinoties, ka nonācis bīstami tuvu emocionālās izdegšanas slieksnim. 

Līdzīgā situācijā bieži nonāk arī ģimenes, vecāki, kas fiziski un emocionāli nogurst darbā (pat vairākos, lai spētu nodrošināt materiālo labklājību), taču pārnākot mājās, vēl turpinās pats nozīmīgākais darbs – rūpes par saviem bērniem. 

Šādās situācijās, apzinoties, ka jebkuras sarežģītākās psiholoģiskās problēmas spēj atrisināt savas jomas profesionāļi, var rast atbalstu projekta finansētajos treniņsemināros. Nodarbību grafiku projekta īstenotāji iespējami ērti piemēroja pedagogu darba specifikai – tie notika skolēnu brīvlaikos, savukārt vecākiem – brīvajā laikā un atbilstoši izvēlētā tempā. Projekta mērogs diemžēl neļāva palīdzēt pilnīgi visiem ieinteresētajiem, tādēļ nākotnē iecerēts vēl kāds projekts ar līdzīgu mērķi un metodiku. 

Projekta gaitu un tempu regulāri izvērtē projektā iesaistīto partneru un biedrības „Intence” darba grupa, kuru tikšanās reizes arī izvēršas interesantās diskusijās, risinot projekta aktuālos jautājumus. 

Veiksmīgā pašvaldības un nevalstiskās organizācijas partnerība ir apliecinājums, ka ar kopīgu ideju mobilizāciju un sadarbību, saņemot atbalstu no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Sabiedrības integrācijas fonda, var panākt būtiskas izmaiņas sabiedrības emocionālās veselības profilaksē. 

Projekta partnera – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes – vārdā

eksperte projektu jautājumos Evelīna Balode

 

Informācijai:

Ludmila Dijokiene, biedrības „INTENCE” vadītāja,

2704269027042690, ljudmiladi@gmail.com

www.intence.lv

 

Projekts „Psihosociālā atbalsta un palīdzības sniegšana Daugavpils un Daugavpils novada skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem un ģimenēm ar bērniem” (№ 2012.EEZ/PP/1/MIC/098/016).

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

www.sif.lv, www.eeagrants.lv, www.eeagrants.org

Šī publikācija ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Psiholoģisko konsultāciju centrs „INTENCE””.

 

 

           Наверх