Ir apstiprināts projekts par psihosociālā atbalsta un palīdzības sniegšanu

Ir apstiprināts projekts par psihosociālā atbalsta un palīdzības sniegšanu

2013. gada augustā tika saņemts apstiprinājums projektam „Psihosociālā atbalsta un palīdzības sniegšana Daugavpils un Daugavpils novada skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem un ģimenēm ar bērniem” (līguma Nr. 2012.EEZ/PP/1/MIC/098/016). 2. septembrī ir uzsākta projekta realizācija.

Projekta mērķis – sniegt psiholoģisku palīdzību ģimenēm, skolotājiem un sociālajiem darbiniekiem dzīves kvalitātes uzlabošanā, sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē.

Projekts tiks realizēts Daugavpilī un būs orientēts uz Daugavpils un Daugavpils novada iedzīvotājiem, sociālās atstumtības riskam pakļautām ģimenēm, ģimenēm ar bērniem, skolotājiem un sociālajiem darbiniekiem.

Projekta laikā tiks organizēti:

  • semināri – treningi skolotājiem un sociālajiem darbiniekiem, kuri saņems praktiskus padomus, kā, strādājot saspringtā gaisotnē, izvairīties no stresa un dzīvot harmonijā;
  • praktiskie semināri vecākiem, kuru laikā viņi iegūs psiholoģisko stabilitāti, kas ir pamats veiksmīgai integrācijai sabiedrībā un labvēlīgām attiecībām ģimenē;
  • individuālās konsultācijas visiem iesaistītajiem dalībniekiem;
  • u.c. aktivitātes.

Izmantojot psiholoģiskus paņēmienus un pašpalīdzības tehnikas, vismaz 192 cilvēki saņems praktiskus ieteikumus, kā pārvarēt grūtības un saskatīt sevī potenciālu, un iegūt spēku uzlabot dzīves kvalitāti kopumā.

Projektu īsteno biedrība „Psiholoģisko konsultāciju centrs „INTENCE”” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldi, Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldi, Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldi un Daugavpils novada domes Sociālo dienestu.

Finansējuma avots: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogramma „NVO projektu programma”. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Projekta budžets: projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 14 155,10 (EUR 20 140,89), t.sk., publiskais finansējums 89,63% – Ls 12 686,59 (EUR 18 051,39), biedrības līdzfinansējums 10,37% – Ls 1 468,51 (EUR 2 089,50).

Projekta īstenošana jāveic līdz 2014. gada septembrim.

Projekta atklāšanas preses konference notiks 10. septembrī plkst. 14.00 Daugavpils novada domē (Rīgas ielā 2, 1. st., mācību klasē).

 

Informācijai:

Ludmila Dijokiene, biedrības vadītāja

27042690, ljudmiladi@gmail.com

 

Šī publikācija ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Psiholoģisko konsultāciju centrs „INTENCE””.

           Наверх