Lietderīgi, svarīgi, savlaicīgi – projekts turpina savu darbu

Projekts „Psihosociālā atbalsta un palīdzības sniegšana Daugavpils un Daugavpils novada skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem un ģimenēm ar bērniem” noris jau pusgadu. Ieplānoto pasākumu lielākā daļa ir izpildīta, un darba rezultāti ir iepriecinoši. 

Pirmkārt, piedalīties semināros „Tava dzīve – tavās rokās” un „Emocionālā izdegšanas sindroma profilakse” gribēja tik daudz cilvēku, ka mēs varējām nokomplektēt vēl gandrīz 20 grupas. Un, neskatoties uz to, ka grupu veidošana jau bija pabeigta, cilvēki zvanīja un rakstīja: uzzinājām, izdzirdējām, izlasījām – gribam piedalīties projekta aktivitātēs. Otrkārt, tie, kuri apmeklēja grupas nodarbības, izsakās viennozīmīgi: lietderīgi, svarīgi, savlaicīgi pasākumi, kuros ar psiholoģiskiem līdzekļiem tiek palīdzēts cilvēkiem tikt galā ar grūtībām un būt efektīviem un harmoniskiem sarežģītājā mūsdienu realitātē. To apliecina dalībnieku atsauksmes (tās var atrast Centra mājas lapā (www.intence.lv):

„Kas bija? Pirmkārt, komunicēšana ar cilvēkiem, emocionālais kontakts, sapratne un uzmanība. Iespēja runāt un izrunāties. Ļoti draudzīga atmosfēra. Sapratu, ka dzīves problēmām risinājumi ir jāmeklē sevī. Iespējams, šis seminārs ir kā atslēga, kā durvis uz turieni, kur ir zināšanas, kas domātas tieši man.” (tulk. no krievu val.)

„Man šis seminārs bija kā ‘sabužinātājs’. Rezultātā es saņēmu iekšēju brīvību un emocionālā stāvokļa uzlabošanos, lai gan sākumā man bija šaubas, vai vispār ir iespējams kaut ko mainīt.” (tulk. no krievu val.)

„Šīs trīs dienas lika man paskatīties uz dažādām lietām no jauna. Tāds seminārs ir nepieciešams katram cilvēkam, kurš daudz laika pavada ar citiem cilvēkiem. Tas atrauj no ikdienas rutīnas, un tu redzi sevī tik daudz lietas, atver sevī jūtu pasauli, emocijas, kuras ir apspiestas ikdienas dzīvē, un tās ir tik skaistas un tik ļoti nozīmīgas dzīvē. Paldies!” (tulk. no krievu val.)

„Seminārs ļoti patika! Saņēmu uzstādījumu citai dzīvei. Milzīgs paldies „Intence” un personīgi Olgai par pozitīvismu. Gribētos, lai šis seminārs nebeigtos un atkārtotos pēc iespējas biežāk.” (tulk. no krievu val.)

„Paldies semināra vadītājai par radīto vidi, jo „viņas pieredze – kā lukturītis, kuru gudrais nes uz savas muguras, lai citiem būtu vairāk gaismаs…”

Atsauksmes liecina par to, ka projekta mērķi un uzdevumi ieguva lielu rezonansi sabiedrībā un tiešām ir svarīgi sabiedrībai.

Psiholoģiskais atbalsts ir nepieciešams ne tikai ģimenēm ar skaidri izteiktām problēmām un speciālistiem, kuru klienti ir šādas ģimenes, bet arī tiem, kuri nesaskaras ar tumšākām dzīves pusēm – slimībām, atkarībām, sociālo atstumtību, nabadzību. Katrā ģimenē un sociālajā grupā notiek krīzes, konflikti, grūtības, nesaprašanās, kad ir vajadzīga profesionāļu palīdzība un atbalsts, psihologa, kurš palīdzēs tikt galā ar problēmām, zināšanas un iemaņas. Tieši tādas zināšanas un iemaņas mūsu projekta dalībnieki saņem semināros. Viņu vārdos izskan novēlējumi: lai šādi pasākumi notiek mūsu pilsētā regulāri, lai tie ir pieejami lielākam cilvēku daudzumam, šādi projekti ir nepieciešami pastāvīgi.

Mēs piekrītam dalībniekiem, esam gatavi turpināt darbu un pat padarīt to vēl aktīvāku. Šajā laika posmā iespēju organizēt šādus pasākumus nodrošināja Sabiedrības integrācijas fonds, un mēs esam pateicīgi fondam par šādu palīdzību un atbalstu. Ceram, ka projekta rezultāti būs ilglaicīgi un palīdzēs tā dalībniekiem nodzīvot savu dzīvi kvalitatīvāk.

Tikmēr projekts turpina savu darbu. Kontakts ar dalībniekiem, kuri pabeidza darbu semināros, turpinās. Viņi nāk uz bezmaksas individuālajām konsultācijām, pierakstās uz citiem pasākumiem, atnes jaunas idejas, aktīvi palīdz tās realizēt. Projekta dalībnieki uztur kontaktu ne tikai ar Centru, bet arī sazinās sava starpā, dalās ar iemaņām un viedokļiem ar ģimeni, draugiem, kolēģiem.

Pašlaik jaunās grupas aktīvi un ar prieku turpina darbu mūsu semināros. Un ar lielu gandarījumu un prieku ar dalībniekiem strādā psihologi-psihoterapeiti Ludmila Dijokiene un Olga Petkeviča, psiholoģe Linda Vingre, saņemot milzīgu enerģijas lādiņu no dalībnieku entuziasma un gatavības mainīt savu dzīvi uz labo pusi.

 

Informācijai:

Ludmila Dijokiene, biedrības „INTENCE” vadītāja,

27042690, ljudmiladi@gmail.com

www.intence.lv

 

Projekts „Psihosociālā atbalsta un palīdzības sniegšana Daugavpils un Daugavpils novada skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem un ģimenēm ar bērniem” (№ 2012.EEZ/PP/1/MIC/098/016).

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

www.sif.lv, www.eeagrants.lv, www.eeagrants.org

Šī publikācija ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Psiholoģisko konsultāciju centrs „INTENCE””.

 

 

           Наверх