Uzsākta pieteikšanās bezmaksas semināriem 2014. gadā

Turpinās bezmaksas semināri-treningi projekta „Psihosociālā atbalsta un palīdzības sniegšana Daugavpils un Daugavpils novada skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem un ģimenēm ar bērniem” (līguma Nr. 2012.EEZ/PP/1/MIC/098/016) ietvaros. 

Mērķauditorija: Daugavpils un Daugavpils novada sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes ar bērniem, skolotāji un sociālie darbinieki.

Semināri–treningi skolotājiem un sociālajiem darbiniekiem, kuros dalībnieki saņems praktiskus padomus, kā, strādājot saspringtā gaisotnē, izvairīties no stresa un dzīvot harmonijā, kā arī praktiskie semināri vecākiem, kuru laikā viņi iegūs psiholoģisko stabilitāti, kas ir pamats veiksmīgai integrācijai sabiedrībā un labvēlīgām attiecībām ģimenē, sāksies jau oktobrī. Ikvienam semināra dalībniekam tiks piedāvātas arī bezmaksas individuālās konsultācijas.

Visi projekta semināri-treningi un individuālās konsultācijas notiks biedrības „Psiholoģisko konsultāciju centrs „INTENCE”” telpās: Saules ielā 49, Daugavpilī, 2. stāvā.

Seminārus un konsultācijas vadīs sertificēti psihologi: Ludmila Dijokiene, Olga Petkeviča un Linda Vingre.

Semināru plāns 2014. gadam:

Interesentiem pieteikums ir jāsūta uz e-pastu info@intence.lv. Pieteikumā jānorāda: vārds, uzvārds, izvēlētā grupa, izvēlētais seminārs, kontakttālrunis un e-pasts.

Papildus informācija: info@intence.lv, 27042690 un www.intence.lv.

 

 

2013. gada semināra “Tava dzīve – Tavās rokās” dalībnieku atsauksmes

2013. gada semināra “Emocionālā izdegšanas sindroma profilakse” dalībnieku atsauksmes

 

Gaidīsim Jūsu pieteikumus!

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

www.sif.lv, www.eeagrants.lv, www.eeagrants.org

Šī publikācija ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Psiholoģisko konsultāciju centrs „INTENCE””.

 

 

           Наверх