VESELĀ MIESĀ VESELS GARS! Proekta noslēgums

2016. gada 1. jūnijā tika atbalstīts SIF (Sabiedrības integrācijas fonds) projekts “Veselā miesā vesels gars”.

Projekta mērķis – veicināt Daugavpils un Daugavpils novada iedzīvotāju garīgo un fizisko personības izaugsmi, veicot pasākumu kopumu, virzītu uz veselīga dzīvesveida apgūšanu un indivīda pašpārliecinātības uzlabošanu.

Nadaudz statistikas:

Projekts tika realizēts Daugavpilī un tajā piedalījās:

  • 96 % sievietes / 4 % vīrieši,
  • 96 % Daugavpils pilsētas iedzīvotāji / 4 % Daugavpils novada iedzīvotāji,
  • jaunākais dalībnieks 23 gadi, vecākais dalībnieks 57 gadi
  • vidējais dalībnieku vecums 30 – 40 gadi.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • 16 atundu seminārs ar psihologi “Kas Es esmu?”
  • Individuālās tikšanās ar psiholodu divas reizes mēnesī
  • Individuālās tikšanās ar kouču divas reizes mēnesī
  • Nodarbības ar sporta treneri divas reizes nedēļā
  • 8 stundu seminārs par veselīgu uzturu
  • Projekta noslēguma pasākums – tematiskais vakars

Rezultāti:

24 dalībnieki apguva veselīgā dzīvesveida programmu speciālistu vadībā, sastādot un realizējot individuālās izaugsmes plānu, tādā veidā paaugstinot pašpārliecinātību un spēju iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Tika uzlabota dalībnieku spēja uzlabot savu un savu tuvinieku dzīves kvalitāti, kas veicinās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību kopumā.

Pateicoties projekta dalībnieku pozitīvajām atsauksmēm, saprotam, ka ir izdarīts ļoti vērtīgs darbs, kuru noteikti ir jāturpina! 

Iepriecina, ka dalībnieki savā starpā ir izveidojuši ciešu saikni, tāpēc viņi izlēma satikties vēlreiz pēc projekta noslēguma. Par tikšanās iemeslu kļuva ideja organizēt labdarības akciju, kura tiks realizēta jau oktobrī.

Tava dzīve – tavās rokās!

Projetks tika realizēts ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Z-Puzzle”.

           Наверх